Om sidan

Kulturarvsbloggen är politiskt och religiöst obunden. Bloggens syfte är att bevara kunskap om det svenska kulturarvet och synliggöra dess mångfald. Genom att vara ett forum för informationsutbyte vill bloggen bidra till att det svenska kulturella arvet hålls levande och motverka att traditioner, berättelser, sedvänjor och språkmönster faller i glömska.